OFERTA

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszego przedszkola?

W trosce o wysoka jakość opieki I edukacji, indywidualne podejście i bezpieczeństwo naszych przedszkolaków zapewniamy małą liczebność grup wiekowych (14 – 20 dzieci).

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  „Zielony Zakątek”  w ramach czesnego oferuje:

  • 4 zdrowe posiłki,
  • zajęcia dydaktyczne rozwijające funkcje percepcyjno–motoryczne i poznawcze z zakresu edukacji językowej, muzycznej, matematyczno–przyrodniczej, plastyczno–technicznej i ruchowej
  • język angielski
  • zajęcia muzyczne przeplatane również z językiem angielskim
  • zajęcia logopedczne i logorytmiczne w małych grupach
  • gimnastyka korekcyjna
  • koła zainteresowań: – kulinarne, muzyczno–artystyczne, plastyczne
  • cykliczne zajęcia biblioteczne
  • realizujemy pomoc psychologiczno–pedagogiczną