przedszkole legnica

ROZKŁAD DNIA

8.00–13.00 Realizacja Podstawy Programowej
6.30-7.30Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci.
7.30-8.00Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00-8.30Praca wyrównawcza, ćwiczenia poranne.
8.30-9.00Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, śniadanie.
9.00-10.00Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnych z podstawą programową i dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.
10.00-10.15Zdrowa przekąska.
10.15-11.30Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Zajęcia grupowe wynikające z realizacji programów edukacyjnych.
11.30-11.45II śniadanie.
11.45-14.00Spacery, zabawy w ogrodzie, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem, czytanie literatury dziecięcej, zabawy integracyjne, obserwacje dzieci, zabawy ruchowe, zabawy w małych grupach.
14.00-14.30Obiad – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłku, posługiwanie się sztućcami.
14.30-17.00Podsumowanie dnia, rozmowy z dziećmi, aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dziećmi i z rodzicami, pogłębianie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domu.
przedszkole legnica