REKRUTACJA

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

  • rekrutacją objęte są tereny leżące w pobliżu przedszkola oraz nie należące do miasta Legnicy. Ponadto rekrutacja obejmuje obszary wiejskie należące do gmin sąsiadujących z przedszkolem (Krotoszyce i Legnickie Pole)
  • rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy, dzieci przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń, pierwszeństwo maja dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do przedszkola
  • dzieci wpisywane są na listę po wpłaceniu przez rodziców „wpisowego”,rodzice wypełniają kartę przyjęcia dziecka do przedszkola, a następnie podpisują umowę cywilno-prawną z przedstawicielem TWP kierującym przedszkolem-dyrektorem placówki